GEOPORTAL PREGLEDNIK
KATALOG METAPODATAKA
MREŽNE USLUGE
MOBILNA APLIKACIJA
Geoportal zagrebačke infrastrukture prostornih podataka (ZG Geoportal)
Geoportal je vrsta Internet portala koji omogućuje pristup prostornim informacijama te različite povezane usluge (pretraživanje, pregledavanje, preuzimanje, transformaciju, otkrivanje usluga). Geoportali su sastavni dio infrastruktura prostornih podataka na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini. ZG Geoportal je pristupna točka Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka te sadrži prostorne podatke gradskih upravnih tijela, trgovačkih društava i ustanova.
METAPODACI
Metapodaci ili "podaci o podacima" općenito predstavljaju skup atributa koji opisuju sadržaj, kvalitetu, dostupnost i pristup podacima, uvjete i ostale karakteristike podataka. Svaki je opis realnosti apstrakcija i predstavlja samo jedan od mnogih načina kako modelirati stvarnost. Model realnog svijeta nije egzaktna kopija, neke stvari su približne, neke pojednostavnjene, a neke u potpunosti zanemarene. Za osiguranje svrsishodnosti takvog modela, sve činjenice, pretpostavke i ograničenja treba u potpunosti dokumentirati. Metapodaci upravo omogućuju potpuni opis podataka kako bi zainteresirani korisnici imali sva potrebna znanja o podacima i njihovoj pogodnosti za uporabu.

Izvori Grada Zagreba u NIPP-u
Web stranica ZIPP-a

MREŽNE USLUGE
Jedna od temeljnih komponenti IPP-a su mrežne usluge. Razvoj računalnih i informacijskih tehnologija polučio je uspostavu vrlo sofisticiranih mrežnih usluga za prostorne podatke, od usluge pronalaženja, pregleda, preuzimanja, pa sve do vrlo složenih usluga za transformacije prostornih podataka.


Naziv sloja   Digitalni ortofoto 2018
Skraćeni naziv   CDOF2018
Godina nastanka   2018.
Izvorna projekcija   HTRS96/TM
Područje pokrivenosti (WGS84)      16.24E 15.77W 45.61S 45.97N
WMS URL   https://geoportal.zagreb.hr/Public/Ortofoto2018_Public/MapServer/WMSServer

Naziv sloja   Digitalni model reljefa
Skraćeni naziv   DMR
Godina nastanka   2012.
Izvorna projekcija   HTRS96/TM
Područje pokrivenosti (WGS84)      16.24E 15.77W 45.61S 45.97N
WMS URL   https://geoportal.zagreb.hr/Public/TopoDMR_Public/MapServer/WMSServer

Naziv sloja   Digitalni model površina
Skraćeni naziv   DMP
Godina nastanka   2012.
Izvorna projekcija   HTRS96/TM
Područje pokrivenosti (WGS84)      16.24E 15.77W 45.61S 45.97N
WMS URL   https://geoportal.zagreb.hr/Public/TopoDMP_Public/MapServer/WMSServer

Naziv sloja   Generalni urbanistički plan za Zagreb i Sesvete
Skraćeni naziv   GUP ZG i SE  
Godina nastanka   2016.
Izvorna projekcija   HTRS96/TM
Područje pokrivenosti (WGS84)      16.24E 15.77W 45.61S 45.97N
WMS URL   https://geoportal.zagreb.hr/Public/GUPZagreb_Public/MapServer/WMSServer

Naziv sloja   Strateška karta buke
Skraćeni naziv   SKB
Godina nastanka   2014.
Izvorna projekcija   HTRS96/TM
Područje pokrivenosti (WGS84)      16.24E 15.77W 45.61S 45.97N
WMS URL   https://geoportal.zagreb.hr/Public/StrategijskoPlaniranje_Public/MapServer/WMSServer

Naziv sloja   Katastar zelenila
Skraćeni naziv   Katastar zelenila
Godina nastanka   2012.
Izvorna projekcija   HTRS96/TM
Područje pokrivenosti (WGS84)      16.24E 15.77W 45.61S 45.97N
WMS URL   https://geoportal.zagreb.hr/Public/KatastarZelenila_Public/MapServer/WMSServer

Naziv sloja   Topografska osnova Grada Zagreba
Skraćeni naziv   Topografska osnova GZ
Godina nastanka   2012.
Izvorna projekcija   HTRS96/TM
Područje pokrivenosti (WGS84)      16.24E 15.77W 45.61S 45.97N
WMS URL   https://geoportal.zagreb.hr/Public/TopoOsnovna_Public/MapServer/WMSServer

Naziv sloja   Postojeća i planirana namjena površina Grada Zagreba
Skraćeni naziv   Postojeća i planirana namjena površina GZ
Godina nastanka   2012.
Izvorna projekcija   HTRS96/TM
Područje pokrivenosti (WGS84)      16.24E 15.77W 45.61S 45.97N
WMS URL   https://geoportal.zagreb.hr/Public/StratPlan_KorZem2011_Public/MapServer/WMSServer

Naziv sloja   Popis stanovništva, kućanstava i stanova - georeferencirani podaci
Skraćeni naziv   Popis stanovništva, kućanstava i stanova
Godina nastanka   2012.
Izvorna projekcija   HTRS96/TM
Područje pokrivenosti (WGS84)      16.24E 15.77W 45.61S 45.97N
WMS URL   https://geoportal.zagreb.hr/Public/StatistikaPS2011_Public/MapServer/WMSServer

VIJESTI


  13 prosinac

Objava novih slojeva

Objavljeni su novi slojevi: 'Nadzorne kamere', 'Mreža karata 1:5000 HTRS96' i 'Mreža karata 1:25000 GK5'. 'Nadzorne kamere' objavljene su u grupi 'Promet', aplikacija Geoportal ZIPP i mZIPP. 'Mreža karata 1:5000 HTRS96', 'Mreža karata 1:25000 GK5' i već postojeći sloj 'Mreža karata 1:5000 GK5' objavljeni su u novoj grupi 'Mreža karata' Geoportala ZIPP.


  30 listopad

Digitalni ortofoto 2018

29. listopada objavljen je novi digitalni ortofoto 2018 na Geoportalu ZIPP, izrađen na temelju aerofotogrametrijskog snimanja 7.5.2018. Digitalni ortofoto možete pogledati na tematskim preglednicima.


  18 listopad

Objava novih slojeva

Prostorni podaci se kontinuirano nadopunjavaju i uređuju prema zahtjevima nadležnih gradskih upravnih tijela pa su tako u listopadu objavljeni novi slojevi na tematskoj karti 'Glavni preglednik'. U grupi 'Prostorni planovi' objavljeni su prostorni podaci 'Prostorni plan Parka prirode Medvednica', također u navedenoj grupi objavljene su 'Izmjene i dopune Banjavčićeva - Heinzelova - Branimirova- Zavrtnica' pod zasebnom grupom 'Urbanistički planovi uređenja', te 'Javne površine za pse' u grupi 'Priroda i okoliš'.Image Block
mZIPP
Mobilna aplikacija mZIPP predstavlja izvor korisnih i zanimljivih podataka kojima raspolažu gradska upravna tijela, trgovačka društva i ustanove. mZIPP korisnicima omogućava brz i jednostavan pregled prostornih podataka vezanih za njihovu trenutnu ili izabranu lokaciju – od adrese i kućnog broja, mjesnog odbora i gradske četvrti do podataka o katastarskim česticama i namjeni površina iz Generalnog urbanističkog plana. Ovaj mobilni geoportal nudi i mogućnost pregleda lokacija gradskih institucija prema definiranim tematskim skupinama (npr. Gradska uprava, Zdravstvo, Kultura itd.) na željenom gradskom području, omogućujući korisniku brz pristup osnovnim podacima (kategorija, kontakt, sadržaji i sl.) o objektima od njihova interesa.

itunes gplay