METAPODACI

Katalog metapodataka ZIPP-a

Zagrebačka infrastruktura prostornih podataka (ZIPP) je lokalna infrastruktura prostornih podataka koja obuhvaća podatke i informacije gradskih ureda, zavoda i službi, gradskih trgovačkih društava i gradskih ustanova. Svaki je opis realnosti...

MREŽNE USLUGE

WMS servisi

Učinkovito upravljanje prostornim podacima moguće je kroz uspostavu infrastrukture prostornih podataka (IPP-a) koja ima za cilj omogućiti svim zainteresiranima brz, nesmetan i jednostavan pristup prostornim podacima i njihovo korištenje.

Tematske karte

Glavni preglednik
Glavni preglednik je tematska karta koja objedinjuje najveći broj slojeva: od GUP-a, prostornih jedinica, škola, vrtića, lokacija za skladištenje otpada do arheoloških i povijesnih cjelina.
Prostorni planovi
Tematska karta obuhvaća sve slojeve vezane za prostorno planiranje: generalni urbanistički plan (GUP), prostorne planove i detaljnije prostorne planove.
Označavanje kućnih brojeva, ulica i trgova
Ova tematska karta objedinjuje slojeve prostornih jedinica - gradske četvrti, ulice, naselja, kućne brojeve, mjesne odbore, a moguće je preuzeti i PDF dokumente s pločicama kućnih brojeva.
Usluge za građane
Tematska karta koja objedinjuje slojeve koje građani mogu koristiti za pregled svakodnevnih informacija poput - vrtića, škola, klizišta, odlagališta otpada i slično.
Strategijsko planiranje i razvoj
Tematska karta prikazuje slojeve podataka koji se koriste u planiranju razvoja grada – korištenje zemljišta, statistički podaci, topografski podaci i sl., a planira se nadopunjavanje s podacima o strateškim gradskim projektima.
Karta poljoprivrede i poljoprivrednog zemljišta Grada Zagreba
Tematska karta prikazuje poljoprivredne regije i površine, područja navodnjavanja, erozija, lokacija registriranih OPG-ova te ostalih zanimljivih podataka vezanih za poljoprivredu i poljoprivredna zemljišta na području Grada Zagreba.
ZG3D: Arhitektonsko-urbanistički natječaji
Preglednik „ZG3D: Arhitektonsko-urbanistički natječaji“ integrira 3D podatke o postojećim objektima na području Grada Zagreba s 3D modelima i opisnim podacima nagrađenih natječajnih radova. Cilj projekta ZG3D je korištenje i razvoj 3D modela Grada Zagreba u različitim djelatnostima gradske uprave te za druge svrhe i korisnike.
Interaktivni pregled šuma Grada Zagreba
Prikaz zdravstvenog stanja šuma, šumskih kukaca, vrsta drveća i ostalih podataka vezanih uz šume na području Grada Zagreba.

MOBILNA APLIKACIJA mZIPP
VIJESTI

Zagrebačka prostorna infrastruktura - Vijesti
13
srpanj

Objava novih detaljnih i urbanističkih planova uređenja

Od danas su na geoportalu Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka objavljeni novi podaci detaljnih planova uređenja i urbanističkih planova uređenja.

Planovi su objavljeni unutar elementa kataloga ‘Objavljeni UPU-I’, unutar grupe ‘Prostorni planovi’, podgrupa ‘Urbanistički planovi uređenja’.

5
srpanj

Objava "Karte poljoprivrede i poljoprivrednog zemljišta Grada Zagreba"

Nakon tematske karte "Interaktivni pregled šuma Grada Zagreba" izrađena je i tematska karta "Karta poljoprivrede i poljoprivrednog zemljišta Grada Zagreba" kao interaktivni preglednik sa svrhom informiranja poljoprivrednih proizvođača i javnosti sa ciljem učinkovitijeg upravljanja i odlučivanja u području poljoprivrede.

26
lipanj

Novi sloj Odmorko, ljeto 2017.

Objavljen je novi sloj Odmorko, ljeto 2017. na tematskoj karti 'Usluge za građane' unutar sloja 'Sport i rekreacija'.