GEOPORTAL PREGLEDNIK
KATALOG METAPODATAKA
MREŽNE USLUGE
MOBILNA APLIKACIJA
Geoportal zagrebačke infrastrukture prostornih podataka (ZG Geoportal)
Geoportal je vrsta Internet portala koji omogućuje pristup prostornim informacijama te različite povezane usluge (pretraživanje, pregledavanje, preuzimanje, transformaciju, otkrivanje usluga). Geoportali su sastavni dio infrastruktura prostornih podataka na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini. ZG Geoportal je pristupna točka Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka te sadrži prostorne podatke gradskih upravnih tijela, trgovačkih društava i ustanova.
METAPODACI
Metapodaci ili "podaci o podacima" općenito predstavljaju skup atributa koji opisuju sadržaj, kvalitetu, dostupnost i pristup podacima, uvjete i ostale karakteristike podataka. Svaki je opis realnosti apstrakcija i predstavlja samo jedan od mnogih načina kako modelirati stvarnost. Model realnog svijeta nije egzaktna kopija, neke stvari su približne, neke pojednostavnjene, a neke u potpunosti zanemarene. Za osiguranje svrsishodnosti takvog modela, sve činjenice, pretpostavke i ograničenja treba u potpunosti dokumentirati. Metapodaci upravo omogućuju potpuni opis podataka kako bi zainteresirani korisnici imali sva potrebna znanja o podacima i njihovoj pogodnosti za uporabu.

Izvori Grada Zagreba u NIPP-u

MREŽNE USLUGE
Jedna od temeljnih komponenti IPP-a su mrežne usluge. Razvoj računalnih i informacijskih tehnologija polučio je uspostavu vrlo sofisticiranih mrežnih usluga za prostorne podatke, od usluge pronalaženja, pregleda, preuzimanja, pa sve do vrlo složenih usluga za transformacije prostornih podataka.


Naziv sloja   Digitalni ortofoto 2018
Skraćeni naziv   CDOF2018
Godina nastanka   2018.
Izvorna projekcija   HTRS96/TM
Područje pokrivenosti (WGS84)      16.24E 15.77W 45.61S 45.97N
WMS URL   https://geoportal.zagreb.hr/Public/Ortofoto2018_Public/MapServer/WMSServer

Naziv sloja   Digitalni ortofoto 2012
Skraćeni naziv   CDOF2012
Godina nastanka   2012.
Izvorna projekcija   HTRS96/TM
Područje pokrivenosti (WGS84)      16.24E 15.77W 45.61S 45.97N
WMS URL   https://geoportal.zagreb.hr/Public/Ortofoto2012_Public/MapServer/WMSServer

Naziv sloja   Digitalni model reljefa
Skraćeni naziv   DMR
Godina nastanka   2012.
Izvorna projekcija   HTRS96/TM
Područje pokrivenosti (WGS84)      16.24E 15.77W 45.61S 45.97N
WMS URL   https://geoportal.zagreb.hr/Public/TopoDMR_Public/MapServer/WMSServer

Naziv sloja   Digitalni model površina
Skraćeni naziv   DMP
Godina nastanka   2012.
Izvorna projekcija   HTRS96/TM
Područje pokrivenosti (WGS84)      16.24E 15.77W 45.61S 45.97N
WMS URL   https://geoportal.zagreb.hr/Public/TopoDMP_Public/MapServer/WMSServer

Naziv sloja   Generalni urbanistički plan za Zagreb i Sesvete
Skraćeni naziv   GUP ZG i SE  
Godina nastanka   2016.
Izvorna projekcija   HTRS96/TM
Područje pokrivenosti (WGS84)      16.24E 15.77W 45.61S 45.97N
WMS URL   https://geoportal.zagreb.hr/Public/GUPZagreb_Public/MapServer/WMSServer

Naziv sloja   Strateška karta buke
Skraćeni naziv   SKB
Godina nastanka   2016.
Izvorna projekcija   HTRS96/TM
Područje pokrivenosti (WGS84)      16.24E 15.77W 45.61S 45.97N
WMS URL   https://geoportal.zagreb.hr/Public/StrategijskoPlaniranje_Public/MapServer/WMSServer

Naziv sloja   Katastar zelenila
Skraćeni naziv   Katastar zelenila
Godina nastanka   2012.
Izvorna projekcija   HTRS96/TM
Područje pokrivenosti (WGS84)      16.24E 15.77W 45.61S 45.97N
WMS URL   https://geoportal.zagreb.hr/Public/KatastarZelenila_Public/MapServer/WMSServer

Naziv sloja   Topografska osnova Grada Zagreba 2018
Skraćeni naziv   Topografska osnova GZ
Godina nastanka   2018.
Izvorna projekcija   HTRS96/TM
Područje pokrivenosti (WGS84)      16.24E 15.77W 45.61S 45.97N
WMS URL   https://geoportal.zagreb.hr/Public/TopoOsnovna2018_Public/MapServer/WMSServer

Naziv sloja   Topografska osnova Grada Zagreba 2012
Skraćeni naziv   Topografska osnova GZ
Godina nastanka   2012.
Izvorna projekcija   HTRS96/TM
Područje pokrivenosti (WGS84)      16.24E 15.77W 45.61S 45.97N
WMS URL   https://geoportal.zagreb.hr/Public/TopoOsnovna_Public/MapServer/WMSServer

Naziv sloja   Postojeća i planirana namjena površina Grada Zagreba
Skraćeni naziv   Postojeća i planirana namjena površina GZ
Godina nastanka   2012.
Izvorna projekcija   HTRS96/TM
Područje pokrivenosti (WGS84)      16.24E 15.77W 45.61S 45.97N
WMS URL   https://geoportal.zagreb.hr/Public/StratPlan_KorZem2011_Public/MapServer/WMSServer

Naziv sloja   Popis stanovništva, kućanstava i stanova - georeferencirani podaci
Skraćeni naziv   Popis stanovništva, kućanstava i stanova
Godina nastanka   2012.
Izvorna projekcija   HTRS96/TM
Područje pokrivenosti (WGS84)      16.24E 15.77W 45.61S 45.97N
WMS URL   https://geoportal.zagreb.hr/Public/StatistikaPS2011_Public/MapServer/WMSServer

VIJESTI


  2.3.2022.

Novi slojevi urbanističke dokumentacije

Objavljeni su novi slojevi 'Granice općine 1981.', 'Urbanistička dokumentacija 1985.' i 'Urbanistička dokumentacija 1995.' na tematskim kartama 'Glavni preglednik' i 'Planiranje i razvoj' unutar grupe 'Prostorni planovi'.

  3.1.2022.

Novi UPU

Objavljen je doneseni Urbanistički plan uređenja Groblja Kupinečki Kraljevec, unutar tematske skupine Prostorni planovi.

  26.10.2021.

Novi UPU

Objavljen je doneseni Urbanistički plan uređenja Groblja Stenjevec, unutar tematske skupine Prostorni planovi.


Image Block
mZIPP
Mobilna aplikacija mZIPP predstavlja izvor korisnih i zanimljivih podataka kojima raspolažu gradska upravna tijela, trgovačka društva i ustanove. mZIPP korisnicima omogućava brz i jednostavan pregled prostornih podataka vezanih za njihovu trenutnu ili izabranu lokaciju – od adrese i kućnog broja, mjesnog odbora i gradske četvrti do podataka o katastarskim česticama i namjeni površina iz Generalnog urbanističkog plana. Ovaj mobilni geoportal nudi i mogućnost pregleda lokacija gradskih institucija prema definiranim tematskim skupinama (npr. Gradska uprava, Zdravstvo, Kultura itd.) na željenom gradskom području, omogućujući korisniku brz pristup osnovnim podacima (kategorija, kontakt, sadržaji i sl.) o objektima od njihova interesa.

itunes gplay